0

Als Elvi na jarenlang bikkelen te horen krijgt dat ze licht verstandelijk beperkt (LVB) is, stort haar wereld in. Dagbesteding lijkt voor Elvi het hoogst haalbare, totdat ze bij Pluryn terechtkomt. Ze maakt een eigen Toekomstplan, start een groenopleiding en werkt stapsgewijs toe naar een betaalde baan op een fijne plek.

“Na mijn mbo-opleiding ben ik meteen gaan werken”, vertelt Elvi, terwijl zoontje Boris vrolijk meekwebbelt. “Ik wilde ervaring opdoen, geld verdienen om lekker te leven. Bij alle banen die ik heb gehad, moest ik op mijn tenen lopen. Maar ik zette door.Dat was ik gewend. Op mijn 27e kon ik niet meer. Alles kostte me energie. Ik zat tegen een burn-out aan.”

Mokerslag
Ook in haar vrije tijd was Elvi niet zichzelf. “Ik volgde een hondencursus. Mijn trainster zei dat ze me in korte tijd had zien veranderen. Ze vond me rusteloos, snel geïrriteerd en raadde me aan om met een professional te praten. Na een gesprek met een psycholoog was de doos tissues leeg. Ik voelde me opgelucht, maar wilde ook weten waarom ik zo vermoeid was.”Testresultaten wezen uit dat Elvi verbaal en uitvoerend prima meekomt, maar moeite heeft om nieuwe opdrachten onder tijdsdruk uit te voeren en informatie snel te verwerken. “Ik kreeg te horen dat ik een laag IQ heb en dus licht verstandelijk beperkt ben. Dat was een mokerslag. Ik? Ik had juist altijd functies gehad waarin ik iets moest kunnen.”

Aanvankelijk wist Elvi niet waar ze het moest zoeken. “Via de psychologenpraktijk kwam ik terecht bij een zorgorganisatie, waar ik dagbesteding ging doen. Nog nooit heb ik me ergens zo niet thuis gevoeld. Opnieuw liep ik vast, maar dan door de beperkingen die ik kreeg opgelegd. Ik ging me verder oriënteren en maakte kennis met Pluryn. Toen ik hier mijn verhaal deed, zeiden ze meteen: ‘Jij moet een Toekomstplan maken!”

Tropenjaren
En zo geschiedde. Trots spreidt Elvi een vrolijk geïllustreerd vel met daarop onder meer haar talenten, dromen en wensen, uit over de keukenvloer. “Het Toekomstplan geeft aan wat ik wil en kan. En wie en wat ik nodig heb om stappen te zetten. Momenteel volg ik de groenopleiding op het REA College. Ook heb ik mijn certificaat als ervaringsdeskundige gehaald. Een tijdlang zwom ik rondjes in de oceaan, had ik geen idee welke kant ik op moest. Het Toekomstplan geeft me de richting en duidelijkheid die ik zocht. Eindelijk word ik aangesproken op mijn talenten.”

Elvi ‘groeit’ nu ze haar échte kwaliteiten kan laten zien. “Ik voel me goed, durf me beter te uiten. Ook omdat ik leer van mijn zwaktes. Dat maakt me voelbaar sterker en doet me beseffen dat ik méér ben dan een IQ-score. Anderen rennen naar de finish. Ik wandel en kom er ook. Het allerbelangrijkste is dat ik na die tropenjaren weer toekomst zie in mijn leven.”

* De namen Elvi en Boris zijn op verzoek van de geïnterviewde gefingeerd.

ponsibilities. Taking care of yourself is at the end of the list – and it stays there. You may feel run down, lethargic and like you are burning the candle at both ends. These are some of the symptoms caregiver stress and burnout and you should pay close attention to them. If you fall into full-fledged burnout it will significantly impact your ability to care for your loved one.

46% of caregivers suffer from depression, just one of the signs of caregiver burnout. Others include:

  • You have much less energy than you once had
  • You are constantly sick and rundown
  • You are constantly exhausted even though you sleep at night
  • You neglect your own needs because you’re too busy or you don’t care anymore
  • Caregiving is a source of anxiety and gives you little satisfaction
  • You’re increasingly impatient and irritable with the person you’re caring for
  • You feel helpless and hopeless.

There are ways to address these feelings and regain your energy with simple, common sense strategies. If you are suffering from burnout, some of these suggestions may seem impossible to carry out. You really have no choice; to ignore burnout is to risk your ability to care for your loved one.

1. See a doctor:

Make a doctor’s appointment with your primary care physician. There may be underlying causes for your fatigue and malaise like high or low blood pressure or high or low blood sugar. Your doctor can help you get back on track to good health.

2. Exercise a little every day:

You don’t have to go to the gym. Walk around the yard. Jog up and down the driveway. Put on some music and dance inside the house. Moving will increase the amount of oxygen in your heart, lungs and brain and will help you to feel better immediately. When seniors exercise regularly and work fitness into their daily routines, it will boost their energy levels and help fight fatigue.

3. Learn to meditate:

This doesn’t mean that you have to go to a mountain top retreat! It means that you find a quiet spot every day for 5 or 10 minutes of quiet reflection and deep breathing. When your loved one takes a nap, sit in a chair and practice deep breathing for relaxation. Find a beginner’s Yoga practice on DVD, online or through a television service. Yoga will relax your muscles, your mind and improve your energy levels.

4. Eat well for more energy:

Feed your body with healthy food that will fuel your energy. Fresh fruit, vegetables, whole grains, beans, lean protein, and healthy fats such as nuts and olive oil will give you steady energy.

5. Get a good night’s sleep:

Using the hours when you should be sleeping for other tasks will actually give you diminishing returns. You need 8 hours of sleep a night. When you get less, your mood, energy, productivity, and ability to handle stress will suffer.

Caregivers spend most of their time caring for our loved ones, subsequently creating an opening for stress, fatigue, and breakdowns. Preventing caregiver burnout can’t be done with tact and preparation; additionally, Home Care Assistance also offers respite care to support and mitigate this unfortunate phenomenon.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *