Veel bedrijven en organisaties willen mensen graag de kans geven om (weer) mee te doen in de samenleving. Unieke Thuiszorg helpt graag een match te maken tussen deze betrokken ondernemers en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Met de juiste begeleiding en ondersteuning lukt dat ook vaak.

Potentiële werknemers kunnen zich op hun baan voorbereiden door praktijkonderwijs, leerwerktrajecten, een talentenexpeditie, arbeidstraining en arbeidsre-integratie. Wie eenmaal een baan gevonden heeft, kan gebruikmaken van jobcoaching. Vaak tot grote tevredenheid van maatschappelijk betrokken bedrijven en organisaties.