Samenwerkingen

Samenwerken op alle niveaus is belangrijk voor goede zorg. In verschillende gemeenten en regio’s hebben zorgverleners de krachten gebundeld. Zo hebben diverse organisaties hun expertise gebundeld. Er zijn belangrijke triage-aanspreekpunten voor huisartsen en andere wijkzorgverleners.