Cliëntenvertrouwenspersoon 

 

Mijn naam is Maya Boer en ik werk als cliëntenvertrouwenspersoon bij Adviespunt Zorgbelang..

 

Adviespunt Zorgbelang ondersteunt mensen in een kwetsbare positie om samen met die mensen te kijken wat nodig is om de eigen situatie te verbeteren. Het streven is dat mensen zoveel mogelijk zelf de regie hebben en dat hun wensen en behoeften gehoord worden. De nieuwe Wet zorg en dwang sluit aan bij de zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking. Hierdoor zijn mensen die hun wil niet meer kunnen uiten, of hun vertegenwoordigers, beter juridisch beschermd.

Bij elke zorgaanbieder zijn één of meer cliëntenvertrouwenspersonen actief. Bij Unieke Thuiszorg ben ik dit. Ik ben niet in dienst bij de Unieke Thuiszorg. Ik werk helemaal onafhankelijk van de zorgaanbieder. Ik heb geheimhoudingsplicht.

 

Cliënten en vertegenwoordigers kunnen bij mij terecht met vragen over onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg kun je breed opvatten, maar het gaat vrijwel altijd over iets wat je moet maar niet wil, of wil maar niet mag.

Ook wanneer niet duidelijk is of een vraag valt onder de Wzd, kunnen mensen bij mij terecht. Ik kan altijd meekijken in dat wat iemand wil bereiken en zo nodig mee zoeken naar de juiste persoon om iemand verder te helpen.  Deze ondersteuning is gratis; zowel voor de cliënt en vertegenwoordigers als de zorgaanbieder.

 

Ik ben niet degene die een probleem gaat oplossen, en ik het niet eens hoef te zijn met de onvrede of klacht die er is. Daar ga ik niet over. Wel ben ik er om de cliënt en/of vertegenwoordiger te ondersteunen om de vraag of onvrede bespreekbaar te maken en zo mogelijk zelf op te lossen.

Ik kan dit op verschillende manieren doen. Denk aan:

  • Een luisterend oor; soms is het je verhaal vertrouwelijk kunnen vertellen al genoeg;
  • En soms is het verstrekken van informatie Dat duidelijk is wat de rechten zijn, bij wie aan te kloppen, welke stappen er te nemen zijn of wie de vraag wel kan beantwoorden;
  • Ik kan ook ondersteunen bij het bespreekbaar maken van een vraag van cliënt/vertegenwoordiger bij de zorgaanbieder. Bijvoorbeeld door een gesprek te vragen en dit samen voor te bereiden. Als hier behoefte aan is kan ik ook ter ondersteuning aansluiten bij een eventueel gesprek;
  • Ik kan meedenken bij het schrijven van brieven of mails;
  • En in het uiterste geval kan ik ondersteunen in de klachtenprocedure wanneer de cliënt/vertegenwoordiger een klacht wil indienen.

 

Alles wat de cliënt of vertegenwoordiger mij vertelt is vertrouwelijk. Ik zal dan ook geen gegevens delen met andere partijen of contact opnemen met iemand (zoals begeleiding) zonder dat hiervoor nadrukkelijk toestemming gegeven is. De enige uitzondering is als de cliënt zichzelf of anderen in gevaar zou kunnen brengen; dat mag ik niet voor me houden. Maar ik zal dan eerst laten weten dat ik informatie zal moeten delen en waarom.

 

Ik sta altijd aan de kant van de cliënt en/of de vertegenwoordiger en zal altijd onbevooroordeeld luisteren. Het is niet aan mij het werk van de zorgaanbieder te beoordelen. Wel help ik in het stellen van de vragen en het verduidelijken van zaken. Ik kan de cliënt en vertegenwoordiger helpen om vanuit een gelijkwaardige positie te communiceren. Zie mij als een soort stemversterker voor mensen die kwetsbaar kunnen zijn en soms zelfs afhankelijk (voor bijv. zorg) van een begeleider.

Welke stappen worden ondernomen is afhankelijk van wat de vraagsteller wil; het is zijn keuze wat er wel of niet gaat gebeuren.

 

Er zijn verschillende manieren om contact met mij op te nemen. Misschien kom je mij tegen op een locatie en dan kun je mij natuurlijk gewoon aanspreken. Op diverse locaties is of komt een poster en flyers met mijn contactgegevens beschikbaar. Hierop staat mijn directe telefoonnummer en e-mailadres.

Zorgbelang Inclusief
Postbus 5310 · 6802 EH  Arnhem
Weerdjesstraat 168 . 6811 JH Arnhem

Werkdagen ma t/m do

E-mail: mayaboer@zorgbelangcvp.nl
Telefoonnummer: 0630482049
Algemeen: 088-9294099
www.adviespuntzorgbelang.nl

 

Het is mogelijk mij te bellen, mijn voicemail in te spreken of me te mailen. Ik zal dan altijd mijn best doen dit zo snel mogelijk te beantwoorden.

 

Cliëntenvertrouwenspersoon