Wie bij een instelling zorg, begeleiding of behandeling wil krijgen en daar ook wil wonen, heeft een indicatie/ beschikking voor zorg met verblijf nodig. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft die indicatie voor mensen die onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) vallen. De gemeente verstrekt een beschikking aan jongeren met en zonder een beperking die onder de Jeugdwet vallen. Dat gebeurt in de vorm van een Zorgprofiel, voorheen Zorgzwaartepakket (ZZP). Unieke Thuiszorg vertaalde al die verschillende ZZP’s in zorgarrangementen. Hierin staat welke diensten je bij ons mag verwachten.

In het indicatiebesluit/ de beschikking staat welk zorgprofiel/ ZZP iemand heeft gekregen. De naam van een ZZP bestaat uit twee delen:
1. de afkorting van de groep waarbij iemand hoort;
2. een cijfer dat zegt hoe ‘zwaar’ de zorg voor iemand moet zijn.

Wie een hoog cijfer heeft, heeft meer bijzondere zorg nodig. Een voorbeeld: LVG 5 is een ZZP voor mensen met een licht verstandelijke beperking die veel ondersteuning nodig hebben.

De zorgarrangementen die je bij Unieke Thuiszorg kunt afnemen, staan hieronder omschreven.

Zorgaanbod pakket 3 (ZZP VG3) 

Unieke Thuiszorg vindt het belangrijk dat mensen meedoen in de maatschappij. Dat betekent werken of naar school gaan. Of dagbesteding krijgen. In elk geval veel zelf doen. Fijn en veilig wonen vinden we belangrijk. In een huis waar begeleiders zijn, die kunnen helpen als dat nodig is.

Wat is wonen met begeleiding en verzorging?

Dat is wonen in een veilige leefomgeving. Met begeleiding en met verzorging. Dat kan bij Unieke Thuiszorg.

Voor wie is pakket 3?

Voor verstandelijk gehandicapten. Je kunt niet alles zelf. Een veilig huis is belangrijk. Waar altijd een begeleider aanwezig of bereikbaar is. Je hebt ook verzorging nodig.

Thuis zijn voelt veilig en fijn. Daarbuiten is het veel moeilijker. Dat maakt onzeker. Dan heb je begeleiding nodig. Omgaan met mensen is moeilijk. Bijvoorbeeld meedoen met een club.

Dingen onthouden en concentreren is lastig. Kiezen ook. Je weet niet wat er daarna gebeurt. Daarbij is hulp nodig. Ook bij beslissingen nemen en problemen oplossen.  Tijd is moeilijk. Je weet niet hoe lang iets duurt. Dat maakt onzeker. Iemand moet daarbij helpen. Anders doe je niet zo veel. Bij de dagindeling is hulp nodig.

Eten en drinken gaat prima zelf. Naar de wc gaan ook. Bij andere dingen moet iemand helpen. Bij het tanden poetsen en haren kammen. En nagels knippen, wassen, aankleden, opstaan en naar bed gaan.

Wat krijg je in pakket 3?

Unieke Thuiszorg maakt met jou afspraken over wat je precies nodig hebt. Daarom kan de individuele zorg net iets anders zijn dan hieronder staat.

Wonen en leven Bij Unieke thuiszorg wonen meer mensen met elkaar maar hebben een eigen studio. Het is er veilig. Er is altijd een begeleider in de buurt of bereikbaar. Overdag ben je bezig. Als je recht op dagbesteding hebt kan Unieke Thuiszorg dit regelen. Maar dat hoeft niet.

Uren zorg
Elke week krijg je gemiddeld 11½ tot 14 uur hulp en zorg. Gemiddeld betekent dat het soms meer is. En soms minder. Recht op dagbesteding? Dan krijg je gemiddeld 16 tot 19½ uur zorg per week

Die tijd is bedoeld voor zorg die je alleen krijgt en voor zorg in de groep. Bijvoorbeeld bij het samen eten. Of overdag samen dingen doen.

Je maakt met Unieke Thuiszorg afspraken over de zorg die je krijgt. Samen maken we een plan. Een familielid of vertegenwoordiger mag hierbij helpen. In dat plan staat hoeveel en welke begeleiding er nodig is. Minstens één keer per jaar kijken we samen of het plan nog klopt.

Welke zorg krijg je?

Begeleiding: Er is altijd iemand in de buurt of bereikbaar. Die kan begeleiden of helpen. Ook ’s nachts. Het is thuis veilig. Daar zorgt Unieke Thuiszorg voor. Bij verdriet of pijn helpt een begeleider. Ook als je met anderen wonen moeilijk vindt.

Je kunt van alles. De begeleider moedigt je aan. Zodat je zo veel mogelijk zelf doet. Dat is leerzaam. Daardoor gaan dingen steeds beter. En kun je nog meer zelf. Er is hulp als het nodig is. Om met mensen te praten. En samen dingen te doen.

Verzorging: Sommige klussen in huis gaan prima. De meeste niet. Die doen je begeleiders. Maar je helpt wel zoveel mogelijk mee. Unieke Thuiszorg zorgt voor het avondeten.

Een begeleider kan ondersteunen en adviseren bij de persoonlijke verzorging, wassen, aankleden, tanden poets etc. Kan je het zelf? Bijvoorbeeld tanden poetsen en haren kammen. Prima, dan kijkt de begeleider of het goed gaat.

Huisarst: Wij werken samen met huisartsengroep Hagenau in dieren. Als je bij ons komt wonen dan melden wij je aan bij de huisarts en krijg je een vaste huisarts toegewezen. De huisarts is tevens eindverantwoordelijke voor jou.

Dagbesteding: Recht op dagbesteding? Dan kun je elke week maximaal 9 dagdelen dagbesteding krijgen. Het kan ook minder zijn.  Unieke Thuiszorg biedt veel verschillende activiteiten. Wij hebben verschillende dagbestedings mogelijkheden. Unieke Thuiszorg regelt het vervoer, mits je zelf niet instaat bent zelfstandig daarheen te gaan.  De dagbesteding sluit aan bij jouw mogelijkheden en wensen. Keuze genoeg. Unieke Thuiszorg helpt daar graag bij. Want iedereen is uniek.

Zorgaanbod pakket 6 (ZZP VG6) 

Unieke Thuiszorg vindt het belangrijk dat mensen meedoen in de maatschappij. Dat betekent werken of naar school gaan. Of dagbesteding krijgen. In elk geval zoveel mogelijk zelf doen. Fijn en veilig wonen vinden we belangrijk. In een huis waar begeleiders zijn, die kunnen helpen als dat nodig is.

Wat is wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering? Dat is wonen in een veilige leefomgeving met veel begeleiding en veel verzorging. Dat kan bij Unieke Thuiszorg. Voor mensen met een ernstige verstandelijke handicap. En problemen met hun gedrag.

Voor wie is pakket 6?:
Voor ernstig verstandelijk gehandicapten die heel weinig zelf kunnen. In de maatschappij of met andere mensen. Daar is altijd hulp bij nodig. Nadenken is lastig en je gedrag is moeilijk. Ook voor anderen. Je weet soms niet wat wel mag. Of juist niet. Je kunt opeens ontzettend boos worden. Dat kan gevaarlijk zijn. Voor jezelf en voor anderen. In moeilijke woorden: je hebt gedrags- en/of psychiatrische problemen.

Structuur is heel belangrijk. Een heldere dagindeling met duidelijke en dezelfde regels. En veel begeleiding.  In een veilige omgeving. Veilig voor jezelf, maar ook voor de begeleiders.

Je kunt een aantal dingen zelf. Zoals klusjes in het huishouden. Jezelf verzorgen is lastig. Zoals douchen, daar is hulp bij nodig. Of bij het tanden poetsen, haren kammen of nagels knippen. Je kunt zelf ergens heen gaan. Maar iemand moet op je letten.

Wat krijg je in pakket 6?:
Unieke thuiszorg maakt met jou afspraken over wat je precies nodig hebt. Daarom kan de individuele zorg net iets anders zijn dan hieronder staat.

Wonen en leven:
Unieke Thuiszorg zorgt voor een veilige en beschermde omgeving. Er is veel structuur. Elke dag is ongeveer hetzelfde,  de omgeving ook. Er is altijd begeleiding.

Uren zorg:
Er is begeleiding en zorg bij het wonen. Dat is gemiddeld 15½ tot 19 uurper week. Gemiddeld betekent dat het soms meer is. En soms minder. Recht op dagbesteding? Dan krijg je gemiddeld 21½ tot 26½ uur zorg per week. Die tijd is bedoeld voor hulp die je alleen krijgt en voor hulp in de groep. Bijvoorbeeld bij het samen eten.

Je maakt met Unieke Thuiszorg afspraken over de zorg die je krijgt. Samen maken we een plan. Een familielid of vertegenwoordiger mag hierbij helpen. In dat plan staat hoeveel en welke begeleiding er nodig is.  Minstens één keer per jaar kijken we samen of het plan nog klopt.

Welke zorg krijg je?:
Begeleiding Bij Unieke thuiszorg is de woonomgeving altijd veilig. Er zijn de hele dag begeleiders die helpen. Om dingen te doen en met andere mensen om te gaan. Ook ’s nachts is er altijd een begeleider in de buurt. De dagindeling is heel duidelijk. Er zijn vaste leefregels en duidelijke afspraken. Hierdoor krijgt je leven structuur. Er zijn dingen die je zelf kunt. Dat moet ook zo blijven, daar helpen we je mee. Ook om meer dingen te leren. Een begeleider helpt ook met je gedrag. Zodat er minder problemen zijn. Zodat je vaker en beter mee kunt doen.

Trainingscentrum:
Unieke Thuiszorg heeft een eigen trainingscentrum. Hier kan je leren omgaan met je boosheid, verdriet, agressie of om juist nee te leren zeggen.

Verzorging:
Unieke thuiszorg  helpt met het huishouden. We sluiten aan bij dingen die je zelf kunt. Daarover maken we afspraken.  We helpen ook bij de persoonlijke verzorging. Zoals wassen en aankleden of in en uit bed gaan. Sommige dingen gaan alleen prima. Zoals eten, drinken en naar de wc gaan. Je krijgt hierbij alleen hulp als het nodig is.

Speciale zorg:
Je krijgt speciale medische zorg. Daarom zijn er niet alleen begeleiders bij Unieke Thuiszorg maar ook een gedragswetenschapper. Die weten bijvoorbeeld alles van gedrag. Hoe je met moeilijk gedrag moet omgaan. Ze geven speciale behandelingen. Al die mensen werken samen in een team. En kijken wat jij nodig hebt. Mocht het nodig zijn dat je behandeling van een andere organisatie nodig hebt dan zal de huisarts hier een verwijzing voor moeten maken. Wij zullen ondersteunen en onderbouwen als dat nodig is.

Huisarts:
Wij werken samen met huisartsengroep Hagenau in dieren. Als je bij ons komt wonen dan melden wij je aan bij de huisarts en krijg je een vaste huisarts toegewezen. De huisarts is tevens eindverantwoordelijke.

Dagbesteding:
Recht op dagbesteding? Dan kun je elke week maximaal 9 dagdelen dagbesteding krijgen. Het kan ook minder zijn.  Unieke Thuiszorg biedt veel verschillende activiteiten. Wij hebben verschillende dagbestedings mogelijkheden. Unieke Thuiszorg regelt het vervoer, mits je zelf niet instaat bent zelfstandig daarheen te gaan. De dagbesteding sluit aan bij jouw mogelijkheden en wensen. Keuze genoeg. Unieke Thuiszorg helpt daar graag bij. Want iedereen is uniek.  :

Zorgaanbod pakket 4 (ZZP VG4) 

Unieke Thuiszorg vindt het belangrijk dat mensen meedoen in de maatschappij. Dat betekent werken of naar school gaan. Of dagbesteding krijgen. In elk geval veel zelf doen. Fijn en veilig wonen vinden we belangrijk. In een huis waar begeleiders zijn, die kunnen helpen als dat nodig is. Wat is wonen met begeleiding en intensieve verzorging? Dat is wonen in een veilig huis. Met veel begeleiding. En met veel verzorging. Dat kan bij Unieke Thuiszorg.

Voor wie is pakket 4?:Voor verstandelijk gehandicapten die weinig zelf kunnen. En die begeleiding en verzorging nodig hebben. Misschien zijn er gezondheidsproblemen. Bewegen gaat niet helemaal goed. Of je gedrag is soms wat moeilijk.

Je weet wat je wilt. Maar praten met mensen lukt niet zo goed. Daar moet iemand bij helpen. Soms is het onduidelijk wat er gebeurt. Of wat iemand zegt. Je weet vaak niet hoe laat het is. Regelmaat, duidelijke afspraken en regels zijn nodig. Het huishouden is te moeilijk. Je krijgt veel hulp bij problemen. Als het niet anders kan, neemt iemand anders een beslissing.

Een veilig huis is belangrijk. Daarbuiten gaat alles veel moeilijker. De mensen in huis zijn bekend. Verder ken je weinig mensen. Meedoen in de maatschappij kan wel. Maar alleen als iemand helpt.

Er is hulp nodig bij wassen en aankleden. Bij naar bed gaan, opstaan of naar de wc gaan. Soms moet iemand je tanden poetsen, haren kammen of nagels knippen. Kun je het zelf? Dan doe je het zelf. Er is dan wel iemand in de buurt.

Wat krijg je in pakket 4?

Unieke Thuiszorg maakt met jou afspraken over wat je precies nodig hebt. Daarom kan de individuele zorg net iets anders zijn dan hieronder staat.

Wonen en leven:Bij Unieke Thuiszorg wonen meer mensen met elkaar in een huis. Er is altijd een begeleider in de buurt.  Recht op dagbesteding? Dat kan Unieke Thuiszorg regelen.

Uren zorg Elke week krijg je gemiddeld 13½ tot 16½ uurbegeleiding en zorg. Gemiddeld betekent dat het soms meer is. En soms minder. Recht op dagbesteding? Dan krijg je gemiddeld 18 tot 22 uurhulp en zorg. Die tijd is bedoeld voor zorg die je alleen krijgt en voor zorg in de groep. Bijvoorbeeld bij het samen eten. Of overdag samen dingen doen.

Je maakt met Unieke Thuiszorg afspraken over de zorg die je krijgt. Samen maken we een plan. Een familielid of vertegenwoordiger mag hierbij helpen. In dat plan staat hoeveel en welke begeleiding er nodig is. Minstens één keer per jaar kijken we samen of het plan nog klopt.

Welke zorg krijg je?: Begeleiding Unieke Thuiszorg zorgt de hele dag voor begeleiding, ook ’s nachts is er een begeleider in de buurt. Die kan snel helpen, als dat nodig is. Unieke Thuiszorg zorgt dat het thuis veilig is.

Je begeleider zorgt dat je dingen doet. Samen met anderen. Met de mensen in huis en tijdens de dagbesteding. Je begeleider zorgt voor een vast dagritme.

Zoveel mogelijk zelf doen. Dat vindt Unieke Thuiszorg belangrijk. Begeleiders letten daar op en helpen als het nodig is.  Dat is leerzaam, zodat je nog meer zelf kunt. De begeleider zorgt ervoor dat het veilig is. Thuis en met de mensen om je heen.

Verzorging:Het huishouden doen is lastig. Maar je helpt de begeleiders zoveel mogelijk. Unieke Thuiszorg zorgt voor het avondeten.  Je begeleider zorgt er voor dat je zo veel mogelijk zelf doet. Hij moedigt je aan. Er is meteen hulp als dat nodig is.

Speciale zorg:Is medische zorg nodig? Of hulp van iemand die alles van gedrag weet? Dan krijg je dat. En als het nodig is, ook therapie. Is bewegen lastig of ben je ouder? Dan letten de begeleiders van Unieke Thuiszorg extra goed op je gezondheid.

Als het nodig is, is er hulp van speciale deskundigen van Unieke Thuiszorg. Bijvoorbeeld een Gedragsdeskundige. Die weet alles over gedrag .  Deze behandelaren overleggen met je begeleiders. Zodat die jou goed kunnen begeleiden.

Huisarts: Wij werken samen met huisartsengroep Hagenau in dieren. Als je bij ons komt wonen dan melden wij je aan bij de huisarts en krijg je een vaste huisarts toegewezen. De huisarts is tevens eindverantwoordelijke voor jou.

Dagbesteding:Recht op dagbesteding? Dan kun je elke week maximaal 9 dagdelen dagbesteding krijgen. Het kan ook minder zijn.  Unieke Thuiszorg biedt veel verschillende activiteiten. Wij hebben verschillende dagbestedings mogelijkheden. Unieke Thuiszorg regelt het vervoer, mits je zelf niet instaat bent zelfstandig daarheen te gaan.  De dagbesteding sluit aan bij jouw mogelijkheden en wensen. Keuze genoeg. Unieke Thuiszorg helpt daar graag bij. Want iedereen is uniek.

Het klantenbureau helpt je graag
bij het aanvragen van ondersteuning en zorg