Als u achttien jaar en ouder bent en u ontvangt zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), voorheen de AWBZ, dan is deze brochure voor u van belang.

Unieke Thuiszorg krijgt, vanuit de Wlz, geld voor een groot deel van de zorg aan u. Toch zijn er sommige zaken die u zelf moet betalen of waar u aan mee moet betalen. Ook dat is geregeld in de Wlz.

In deze download wordt duidelijk welke kosten Unieke Thuiszorg betaalt en wat u zelf moet betalen. U vindt dit in een overzichtelijke tabel.

Wat betaalt Unieke Thuiszorg?
Als u bij Unieke Thuiszorg woont, wordt de zorg en het verblijf vergoed via de Wlz. U heeft recht op diensten en producten die noodzakelijk zijn bij de zorg en uw verblijf.

Eigen bijdrage
Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) brengt wel een verplichte eigen bijdrage in rekening voor de zorg die u ontvangt vanuit de Wlz. Die eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Op www.hetcak.nl kunt u uw eigen bijdrage berekenen. Voor verdere vragen hierover verwijzen we u naar het CAK.

Cliëntenvertrouwenspersoon

Unieke Thuiszorg heeft voor haar cliënten een onafhankelijk cliëntenvertrouwenspersoon, Maya Boer.                                                                                                        In de folder lees je waarvoor je bij haar terecht kan en hoe je haar kan bereiken.

Zorgbelang Inclusief
Postbus 5310    6802 EH Arnhem
Weerdjesstraat 168    6811 JH Arnhem
Werkdagen ma t/m do

E-mail: mayaboer@zorgbelangcvp.nl
Telefoonnummer: 0630482049
Algemeen: 088-9294099
www.adviespuntzorgbelang.nl

 

Cliëntenvertrouwenspersoon

Heeft u nog vragen?
Bent u een nieuwe cliënt bij Unieke Thuiszorg?

Neem dan contact op met Unieke Thuiszorg:
T 0313-437743
E info@uniekethuiszorg.nl

Bent u al cliënt bij Unieke Thuiszorg? Dan kunt u voor alle vragen, ook die buiten deze brochure vallen, terecht bij uw teammanager.

Downloads Size
Wie betaalt wat.pdf 74 KB