Als u achttien jaar en ouder bent en u ontvangt zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), voorheen de AWBZ, dan is deze brochure voor u van belang.

Unieke Thuiszorg krijgt, vanuit de Wlz, geld voor een groot deel van de zorg aan u. Toch zijn er sommige zaken die u zelf moet betalen of waar u aan mee moet betalen. Ook dat is geregeld in de Wlz.

In deze download wordt duidelijk welke kosten Unieke Thuiszorg betaalt en wat u zelf moet betalen. U vindt dit in een overzichtelijke tabel.

Wat betaalt Unieke Thuiszorg?
Als u bij Unieke Thuiszorg woont, wordt de zorg en het verblijf vergoed via de Wlz. U heeft recht op diensten en produc- ten die noodzakelijk zijn bij de zorg en uw verblijf.

Eigen bijdrage
Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) brengt wel een verplichte eigen bijdrage in rekening voor de zorg die u ontvangt vanuit de Wlz. Die eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Op www.hetcak.nl kunt u uw eigen bijdrage berekenen. Voor verdere vragen hierover verwijzen we u naar het CAK.

Heeft u nog vragen?
Bent u een nieuwe cliënt bij Unieke Thuiszorg?

Neem dan contact op met Unieke thuiszorg:
T 0313-437743
E info@uniekethuiszorg.nl

Bent u al cliënt bij Unieke Thuiszorg? Dan kunt u voor alle vragen, ook die buiten deze brochure vallen, terecht bij uw teammanager.

Downloads Size
Wie betaalt wat.pdf 74 KB