Sterker in de samenleving, powered by Unieke Thuiszorg

Unieke Thuiszorg ondersteunt bij het vergroten van kansen op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. Ook als de problematiek complex is. De eigen kracht en toekomstwensen zijn het uitgangspunt.

Onze geschiedenis

Samen sterk in ons werk, sinds 2014

Een aantal jaren geleden werkten Paulien en Samantha bij grote zorgorganisaties, waar in hun ogen de cliënt steeds minder centraal kwam te staan. Samen besloten ze hun ervaringen te bundelen en zo is Unieke Thuiszorg ontstaan. Eerst een enkele cliënt, maar al snel kwamen er meer zorgvragers. Paulien en Samantha hebben keihard gewerkt de afgelopen jaren en de succeservaringen mogen er dan ook zijn. Zelfs in de woelige zorgwereld van het moment, met veranderende wettelijke kaders en steeds meer eisen heeft Unieke Thuiszorg een plek bemachtigd en is het een zorginstelling waar we trots op mogen zijn en de cliënten wél centraal staan. Er wordt dan ook niet gewerkt met cliëntnummers!

Onze missie en visie

Unieke Thuiszorg gaat ervan uit dat ieder mens Uniek is ongeacht zijn afkomst, verleden of beperking. Ieder mens met een ondersteuningsvraag dient aangesproken te worden op zijn of haar mogelijkheden en dromen en wat hij of zij verstaat onder de kwaliteit van leven. We gaan ervan uit dat de ondersteuning gericht moet zijn op het bevorderen van de zelfredzaamheid van het individu op alle leefgebieden.

Het bevorderen en stimuleren van de Unieke waarde van ieder individu, vanuit een holistisch mensbeeld, draagt bij aan toename van regie op het eigen leven. Dit vraagt van de Unieke Hulpverleners een gelijkwaardige en oordeel loze houding. Professioneel en deskundig vanuit nabijheid (presentie), afgestemd op het gewenste perspectief van de cliënt/ klant.

Unieke Thuiszorg hecht waarde aan een betrouwbare en duurzame relatie met haar cliënten/ klanten en samenwerkingspartners. De organisatie is efficiënt ingericht met een minimale overhead en gericht op optimale facilitering van het hulpverleningsproces rondom zowel cliënt/ klant als hulpverlener. In samenwerking met alle partners in het sociaal domein zijn wij gericht op een optimale waarde uitwisseling tussen individuen en organisaties waarbij mensen met een ondersteuningsvraag, zelf een Unieke toegevoegde waarde naar anderen kunnen vervullen.

Ons team

Ons team bestaat uit betrokken en enthousiaste professionals. We zijn deskundig en kennen onze cliënten goed. Ieder mens is uniek, de persoonlijke wensen van de cliënt staan bij ons centraal!

We willen thuiszorg bieden, waarbij de cliënt zich thuis blijft voelen in eigen huis. Ook verliezen we familie en mantelzorgers niet uit het oog. We bieden warme, liefdevolle zorg en aandacht.