Of het nu gaat om wonen, behandeling, werk, school, dagbesteding, sport, spel of cultuur: we kijken in alles wat bij iemand past en hoe we diensten optimaal op elkaar afstemmen. Waar mogelijk, gaan mensen in hun eigen wijk of buurt aan de slag. Waar nodig, krijgen zij behandeling op een van onze terreinlocaties. Wat mensen ook willen, we stimuleren iedereen zoveel mogelijk om zichzelf te laten zien en zelfstandig mee te doen in de maatschappij. Andersom zetten wij ons optimaal in om jongeren en (jong)volwassenen met een indicatie te helpen. Is het niet bij ons, dan wel bij een collega-instelling.

Jongeren en volwassenen kunnen bij Unieke Thuiszorg terecht voor ondersteuning die bij hen past. Ze hebben de keuze uit een breed scala van diensten op het gebied van:

Ambulante behandeling (thuis en in de wijk)

Arbeid, dagbesteding, vrije tijd

Tijdelijke opvang en crisis

Zelfstandig wonen met begeleiding

Wonen voor ouder en kind

Wonen met (intensieve) begeleiding en/of verzorging

Onderwijs

Het klantenbureau helpt je graag
bij het aanvragen van ondersteuning en zorg