Welke ondersteuning past het beste bij een persoon? Onze dienstverlening is erop gericht om mensen met complexe problematiek in staat te stellen met relatief eenvoudige ondersteuning het leven weer op te pakken.

Volwassenen met complexe problematiek doen zoveel mogelijk gewoon mee in de maatschappij. Voor behandeling en ondersteuning bij wonen, werken, leren, dagbesteding en vrije tijd kunnen mensen via hun wijkteams bij Unieke Thuiszorg terecht. Ook wanneer dat snel moet. Iedereen kan rekenen op maatwerk. Thuis (ambulant), in de wijk of op locaties. Het versterken van zelfregie, zelfredzaamheid en participatie staat altijd voorop.

24 uurszorg
Is de zorgvraag groot of is er behoefte aan intensieve begeleiding of een beschermende omgeving, dan zijn er woonvormen en terreinvoorzieningen voor 24 uurszorg.