Cliëntondersteuning in de Wet langdurige zorg (Wlz)

Iedereen die recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz), kan hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg.

U heeft recht op deze cliëntondersteuning als u een indicatie heeft van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor zorg uit de Wet langdurige zorg.

Wat is cliëntondersteuning?

De cliëntondersteuner denkt met u mee hoe u de zorg die het beste bij u past, goed kunt organiseren. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg. Een cliëntondersteuner staat naast u, denkt mee (los van alle partijen) en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen. De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt.

Onafhanelijk cliëntondersteuner in de buurt. Waar u terecht kan voor ondersteuning. 

Adviespunt Zorgbelang

Contact opnemen met adviespunt zorgbelang?
Telefoonnummer 0900 243 81 81

https://adviespuntzorgbelang.nl/cliëntondersteuning-langdurige-zorg

MEE Gelderse Poort 

Contact opnemen met MEE Gelderse Poort?
Neem vrijblijvend contact op met het Expertisecentrum via 088-6330000 of mail naar expertisecentrum@meegeldersepoort.nl.
Cliënten kunnen mailen naar wlz@meegeldersepoort.nl.

https://www.meegeldersepoort.nl/werk/clientondersteuning/wlz/