Samenwerking op cliëntniveau

Wij willen dat onze cliënten op veel terreinen zo goed mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Daarom werken we samen met een groot aantal verschillende partijen:

 • Sociale Wijkteams
 • Thuiszorg
 • Huisartsen
 • Gecertificeerde instellingen
 • Verslavingszorg
 • MEE
 • Zorgkantoor

Samenwerking op doelgroepenniveau

Op doelgroepenniveau werken we met verschillende organisaties en kennisinstituten samen voor het ontwikkelen van gespecialiseerde zorg- en behandelprogramma’s:

 • Pluryn
 • Trajectum
 • Pro persona
 • Ziekenhuizen
 • Kennisplein Gehandicaptensector
 • Lvb en middelengebruik in het vizier
 • Regionale koepels speciaal onderwijs