Wat biedt de Agressie Regulatie Training (ART)

ART is een programma dat gericht is op het verminderen van antisociaal en agressief gedrag bij jongeren. ART (Goldstein) bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Een sociale vaardigheidstraining waar nieuw sociaal gedrag wordt aangeleerd.
  2. Een agressie reductie training waar zelfcontrole wordt geleerd.
  3. Een training moreel redeneren waar de jongeren wordt geleerd sociaal te redeneren

In de Agressie Regulatie Training wordt samen met de jongeren gewerkt aan inzicht in wat hem of haar boos maakt, hoe zij zich hierop gedragen en wat dit tot gevolg heeft. Daarnaast is er aandacht voor de denkpatronen van de jongeren, waardoor ze bijvoorbeeld verkeerde inschattingen in situaties maken en in de problemen komen. Jongeren leren hun fouten in het denken te corrigeren. Jongeren leren dat ze een keuze hebben in de manier waarop ze zich gedragen in moeilijke situaties. Er wordt hen gedragsalternatieven aangeboden die hen helpen hun doel te bereiken, zonder dat ze daarbij zichzelf of een ander tekort doen.

De jongeren stellen persoonlijke doelen op waaraan gewerkt wordt middels verschillende oefeningen (o.a.: rollenspel, discussies en huiswerkopdrachten).

Waarom

Een toenemend aantal jongeren gedraagt zich verbaal en/of fysiek (dreigend) agressief. Het is voor deze jongeren moeilijk om op een adequate manier om te gaan met hun boosheid, waardoor ze vaak onbedoeld in de problemen komen.

Doel van de training is dat de jongere weet waarom hij boos wordt, weet hoe hij kan voorkomen dat hij boos wordt, weet hoe hij zijn boosheid op een andere manier kan uiten en weet hoe hij zijn agressie moet verminderen en managen. De jongere moet controle krijgen over zijn impulsen.

Voor Wie

Voor jongeren die een of meerdere van de volgende kenmerken vertonen:

  • Agressief zijn;
  • Woedeaanvallen hebben;
  • Prikkelbaar zijn of zich aan anderen ergeren;
  • Anderen de schuld geven van hun eigen gedrag.

Waar

De trainingen worden gegeven in Spankeren of kunnen indien gewenst op locatie worden verzorgd. Voor verdere vragen of trainingen op maat kunt u contact met ons opnemen doormiddel van het contact formulier.

Unieke thuiszorg heeft in 2018 een eigen trainingscentrum ontwikkelt. Een ruimte van 200m2 met daarin matten, boks-zakken en ander materiaal die ingezet worden tijdens de training.

Belangrijkste uitgangspunt is beweging en door te doen, ervaar je!

Wij hebben dit centrum ontwikkeld, omdat er onder onze cliënten veel agressieproblemen zijn.

Maar niet alleen onze eigen cliënten hebben problemen, wij zien dat er in onze maatschappij van alles aan de hand is op het gebied van agressieproblemen en weerbaarheidsproblemen.

Agressie is veelal een uiting van frustraties. Een uiting die maatschappelijk gezien niet geaccepteerd wordt door de samenleving.

De werkdruk, prestatiedruk is hoog in ons land. Voor mensen zonder stoornis is het leven al een hele beproeving, laat staan voor iemand met een beperking op welke manier dan ook.

Vele mensen lopen vast, durven zich niet te uiten omdat er verwacht wordt van de maatschappij gewoon mee te kunnen doen. Frustraties worden opgebouwd, mensen worden ziek. Zijn minder weerbaar en vertonen allerlei klachten zowel lichamelijk als geestelijk.

Boosheid is 1 van de emoties die vaak als eerste naar buiten komt. Maar vaak niet op een goede manier, omdat er teveel spanning onder zit.

Wij vinden het uiten van emoties erg belangrijk, maar nog belangrijker om grip te krijgen op deze emoties. Zodat we er niet door overmand worden, ze eerder te herkennen en er zo beter mee om te kunnen gaan.

Het leren aangeven van grenzen, weerbaarder worden en komen tot inzicht leren wij je in de training.

Per individu wordt er gekeken naar wat er nodig is. Zo zijn er korte en langere trajecten mogelijk.

Deze trajecten en de duur daarvan, wordt bepaald tijdens de intake. Mocht toch blijken dat er meer of minder nodig is, kan dit bijgesteld worden.

Tevens is er een coördinator Zorg en een behandelaar in huis. Tijdens het traject monitoren wij het verloop. Beiden kunnen ten alle tijden ingeschakeld worden, waar dat nodig is. Dit verschil zit hem in een begeleidingstraject of behandeltraject.

Wij maken iets niet moeilijker dan dat het is. We gaan geen lange trajecten aan als er sprake is van een eenvoudige aan te leren verandering van gedrag.

De trainingen die er gegeven worden bestaan uit beweging en gesprekken. De duur van 1 training is een uur. Waarvan er 45 minuten les wordt gegeven.