Moet ik betalen voor een kleinschalige woonvoorziening?

U betaalt een eigen bijdrage. Het CAK (Hetcak.nl) berekent uw eigen bijdrage. Het CAK stuurt u ook de rekening. Dit geldt voor Wlz-zorg én voor Wmo-ondersteuning.

Goed om te weten
U kunt de hoogte van uw eigen bijdrage uitrekenen met een proefberekening (Hetcak.nl).Als u huurt betaalt, kunt u in sommige gevallen huurtoeslag krijgen.

Wonen met 24-uurszorg en wonen met lichtere hulp

  • Wonen met 24-uurszorg valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt hiervoor een indicatie aanvragen bij het CIZ (CIZ.nl). Een Wlz-indicatie kunt u alleen krijgen als u de hele tijd toezicht nodig hebt. Of 24-uurszorg in de buurt.
  • In sommige woonvoorzieningen krijgt u alleen lichtere hulp. Wonen en zorg zijn dan gescheiden. U huurt zelf de woning. En u moet uzelf aanmelden voor Wmo-ondersteuning bij uw gemeente.